Witamy na stronie kancelarii

Adw. Regina Muraszko-Nysztal zawód adwokata wykonuje od 1970 roku. Wykształcenie prawnicze zdobyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa w 1965 roku. W latach 1965 - 1967 ukończyła aplikację sądową. W latach 1967 - 1970 ukończyła aplikację adwokacką zdając państwowy egzamin adwokacki. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Za swoje osiągnięcia w pracy zawodowej została odznaczona medalem "Zasłużonym dla Adwokatury".

Informacje:

Celem działalności Kancelarii Adwokackiej adw. Reginy Muraszko-Nysztal jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi prawnej dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed wszystkimi sądami powszechnymi. Kancelaria została założona w 1992 roku jako pierwsze indywidualna kancelaria adwokacka w Mrągowie. Wieloletnie doświadczenie adw. Reginy Muraszko-Nysztal i wysoka wiedza prawnicza gwarantują najwyższy poziom usług. Kancelaria prowadzi również ścisłą współpracę z Kancelarią Adwokacką adw. Łukasza Nysztala w Szczytnie - Filia Kancelarii w Mrągowie. Kancelaria gwarantuje pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę. Kancelaria wspiera również inicjatywę bezpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem serwisu Forum Prawnicze